A A A

Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale Ziua Juristului

19 Octombrie 2021 | 20

 

 

Stimați Colegi

Cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua Juristului” , Judecătoria Căușeni , adresează cele mai sincere felicitări profesionaliștilor și celor ce practică o activitate conexă sistemului justițional care își aduce aportul la înfăptuirea justiției și promovarea valorilor sociale supreme, apărarea demnității, drepturilor și libertăților omului, în scopul consolidării legalității și creșterii autorități Legii.

Cu acest prilej,  Vă urăm sănătate, prosperitate, succese în plan profesional și multă perseverență. Fie ca activitatea Dumneavoastră să Vă aducă satisfacție, noi realizări în exercitarea nobilei profesii de jurist, iar munca să vă fie apreciată la justa-i valoare.

 

Cu profund respect, colectivul

Judecătoriei Căușeni.