A A A

Anunț

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Autoritatea publică: Judecătoria Căușeni anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții vacante:

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

  1. - formularul de participare (conform anexei la HG nr. 201 din 11.03.2009);
  2. - copia buletinului de identitate;
  3. - copia diplomei de licență (diplomelor de studii) și copia certificatului / diplome de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
  4. - copia carnetului de muncă;
  5. - certificat de cazier judiciar;
  6. -certificatului de integritate -  https://ani.md/ 

-certificat medical (Forma nr. 086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de participare, în termenul indicat, personal la Judecătoria Căușeni, sediul Central, prin poștă sau prin poșta electronică ( jcs@justice.md)

Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante include proba scrisă și interviul.

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Oprea Olga, specialist principal Serviciu Resurse Umane

Informaţii de contact:
Telefon: 0-243-2-41-90

E-mail:  jcs@justice.md / olga.oprea@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Căușeni, or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.86, MD-4303.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

Grefier

(funcție publică)

Grefa secretariatului

Central

Ștefan Vodă

1

1

Determinat

Specialist principal

(funcție publică)

Serviciul interpreți și traducători

Central

1

Nedeterminat

Inspector superior de executarea asupra hotărârilor

Secția Evidență și documentare procesuală

Central

1

Nedeterminat

Administrator superior rețea calculatoare

Serviciul tehnologii informaționale

Central

1

Nedeterminat

Administrator al clădirii

Serviciul asigurarea tehnico-materială

Central

1

Nedeterminat

Șef expediție

Serviciul expediție

Central

1

Nedeterminat