A A A

Anunț

Autoritatea publică: Judecătoria Căușeni anunță privind suplinirea următoarelor funcții vacante:

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

  1. - copia buletinului de identitate;
  2. - copia diplomei de licență (diplomelor de studii) și copia certificatului / diplome de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
  3. - copia carnetului de muncă;
  4. - certificat de cazier judiciar;
  5. -certificat medical (Forma nr. 086).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

Persoanele interesate de a aplica la  funcțiile vacante, vă puteți adresa personal la Judecătoria Căușeni, sediul Central sau prin poștă sau prin poșta electronică ( jca@justice.md)

Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare:

Oprea Olga, specialist principal Serviciu Resurse Umane

Informaţii de contact:
Telefon: 0-243-2-79-16

E-mail:  jca@justice.md / olga.oprea@justice.md
Adresa poștală: Judecătoria Căușeni, or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.86, MD-4303.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

Administrator superior rețea calculatoare

Serviciul tehnologii informaționale

Central

1

Nedeterminat

Administrator al clădirii Serviciul asigurarea tehnico-materială

Central

1

Nedeterminat

Șef expediție

Serviciul expediție

Central

1

Nedeterminat