A A A

Taxa de stat

Conform Legii nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 privind taxa de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.655), cu modificările ulterioare, se impune cu taxă de stat cererea de chemare în judecată (în cauze civile), precum și cererea de eliberare repetată a copiilor de pe actele judecătorești, cât și a copiilor de pe alte documente din dosar. Dovada achitării taxei de stat servește bonul de plată eliberat de bancă ce se păstrează  în original la materialele cauzei. 

 

RECHIZITELE BANCARE PENRTU ACHITAREA TAXEI DE STAT ( sediul Central / sediul Ștefan Vodă)

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Plata taxei de stat la eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, sentința, încheierea, decizia instanței judecătorești, precum și a copiilor de pe alte documente din dosar, autentificate de instanță

Sediul CENTRAL /Sediul ȘTEFAN VODĂ

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat 


AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI ÎN CAUZE CONTRAVENȚIONALE ȘI PENALE

sediul Central

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD38TRGAAA14342027010000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat 

sediul Ștefan Vodă

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD48TRGAAA14342085010000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat 

ELIBERAREA COPIILOR DE PE ÎNREGISTRAREA AUDIO / VIDEO A ȘEDINȚELOR DE JUDECATĂ;

Plata pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio și/sau video a ședinței de judecată, eliberării de fotocopii (xerox) de pe materialele dosarului, neautentificate de instanța judecătorească.

Beneficiar: Judecătoria Căușeni
Codul IBAN: MD05TRPAAA142310A01207AA
Codul fiscal: 1006601000037