A A A

Taxa de stat

 

!!!  ATENȚIE !!!


Judecătoria Căușeni vă informează despre punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 213 din 31-07-2023 începând cu 01 ianuarie 2024 și anume: TAXA DE STAT  și TAXA DE TIMBRU.

Fiți atenți la rechizitele bancare cînd achitați taxa de stat ( suma bănească impusă la depunerea cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri ) și

taxa de timbru (sumă de bani care se percepe, o singură dată, de la persoanele fizice și juridice pentru intentarea unui proces judiciar civil, de contencios administrativ, precum și pentru fiecare contestație împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale atât în primă instanță, cât și în căile de atac).

Mai jos găsiți rechizitele bancare corecte.


Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de stat nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr.306-309 art. 549 din 11.08.2023, Se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor şi acţiunilor executorului judecătoresc, precum şi pentru cererile de eliberare de către instanţa de judecată a copiilor (duplicatelor) de pe documente, conform anexei nr.1 (din legea citată).


RECHIZITELE BANCARE PENRTU ACHITAREA TAXEI DE STAT ( sediul Central / sediul Ștefan Vodă)

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat


RECHIZITELE BANCARE PENRTU ACHITAREA TAXEI DE TIMBRU ( sediul Central / sediul Ștefan Vodă)

Beneficiar: Judecătoria Căușeni
Codul IBAN: MD05TRPAAA142310A01207AA
Codul fiscal: 1007601000207
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Plata taxei de stat la eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, sentința, încheierea, decizia instanței judecătorești, precum și a copiilor de pe alte documente din dosar, autentificate de instanță

Sediul CENTRAL /Sediul ȘTEFAN VODĂ

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat 

Taxa pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședințelor de judecată

Beneficiar: Judecătoria Căușeni
Codul IBAN: MD05TRPAAA142310A01207AA
Codul fiscal: 1007601000207
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

 

Achită taxele pentru instanțele de judecată
LISTA SERVICIILOR DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL MPAY

plata mpayTaxa de stat pentru cererile de chemare in judecată (e-Dosar judiciar)

 

plata mpayTaxa de stat pentru cererile de chemare în judecată

 

plata mpayTaxa de stat pentru eliberarea copiilor hotărârilor judecătorești

 

plata mpayTaxa pentru serviciul de imprimare a copiilor de cereri depuse în instanța de judecată (e-Dosar judiciar)

 

plata mpayAmenzi aplicate de instanțele judecătorești

 

plata mpayTaxa de timbru

 

plata mpayTaxa de stat pentru cererile de apel

 

plata mpayTaxa de stat pentru cererile de recurs

 

plata mpayTaxa de stat pentru cererile de revizuire

 

Vă punem la dispoziție un ghid în format PDF https://mail-justice.gov.md/service/home/~/?auth=co&loc=ro&id=562&part=4  și un material video explicativ https://drive.google.com/file/d/19yBjCXBBw-aSiNwltvYsfDxIaBJW0C_g/view.