A A A

Prezentare instanță

Judecătoria Căuşeni activează în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la organizarea judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995.

SCOPUL Înfăptuirea justiţiei pentru apărarea şi realizarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.

Potrivit Legii nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, Judecătoria Căușeni a fost reorganizată, prin contopire cu Judecătoria Ștefan Vodă, formînd Judecătoria Căușeni, începînd cu 01.01.2017.

Pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, Judecătoria Căușeni va avea două sedii, sediul central al judecătoriei, pe adresa or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, 86 și sediul Ștefan Vodă, pe adresa or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, 6.

Judecătoria Căușeni  are în jurisdicţia sa 99 de localităţi, indicate în anexa nr. 2 la Legea nr. 514 privind organizarea judecătorească şi face parte din circumscripţia Curţii de Apel Chişinău.

Judecarea cauzelor în instanţa de judecată se efectuiază în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul contravenţional, alte acte legislative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova face parte.

În Judecătoria Căuşeni activează 4 judecători numiţi prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova în bază de concurs.

Prin Hotărârea CSM din 16 martie 2023 dna Railean Victoria a fost desemnată în funcția de Președinte interimar  al Judecătoriei Căușeni începând cu data de 21 martie 2023. 

Asupra activităţii instanţei se reflectă pozitiv existenţa unui climat de muncă profesionist, având la bază relaţii interumane de încredere şi respect reciproc, buna comunicare între judecători şi personalul auxiliar de specialitate, eforturile conjugate şi atenţia deosebită acordată pregătirii şedinţelor de judecată şi respectării drepturilor procesuale ale părţilor .

   Întreaga activitate a personalului Judecătoriei Căușeni se desfăşoară în acord cu principiile Legii nr. 514 privind organizarea judecătorească şi a dispoziţiilor din Regulamentul de ordine internă al instanţei judecătoreşti. 

   Programul de lucru în instanţă este de luni-vineri de la orele 08:00-17:00, cu pauza de masă de la 12:00-13:00.

La intrare  în instanță este instalat un ghișeu informativ pentru justițiabili, dar și  panouri de informații pentru public.