A A A

INFORMAȚIE

18 Decembrie 2020 | 159

Judecătoria  Căușeni

Comisia de concurs conform procesului-verbal nr.7 din 18.12.2020, a aprobat lista candidaților admiși la proba scrisă,

 la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:

1 post de grefier sediul Central

Nr. d/o

Numele, prenumele

 1.

 Borodin Ecaterina

 

 2.

Cașciuc Aliona

 

 

Proba scrisă l va avea loc pe data de 22 decembrie  2020,

ora 09:00, et.2,

sala de ședințe nr.4, str. Ștefan cel Mare nr.86,  or.Căușeni.