A A A

AUDIENȚA CETĂȚENILOR

Președintele interimar instanței

08:00 - 17:00

Zilnic

Șef al secretariatului

08:00 - 17:00

Zilnic

Specialistul în relații cu publicul și mass-media

08:00 - 17:00

Pauza: 12:00 - 13:00

Zilnic

**Audiența cetățenilor de către Președintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei  Căușeni, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.**

 

Programul de lucru

Luni - Vineri:  08:00 - 17:00

Pauza:  12:00 - 13:00