A A A

Anunț pentru justițiabili cu privire la Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public

15 Ianuarie 2024 | 43

Judecătoria Căușeni anunță că din data de 08 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Legea  privind accesul la informațiile de interes public nr.148 din 09 iunie 2023.

În sensul prezentei legi, informații de interes public sunt toate informațiile deținute de furnizorii de informații, indiferent de suportul de stocare (pe hârtie, în formă electronică sau în orice alt format).

Conținutul cererii privind accesul la informațiile de interes public trebuire să conțină următoarele elemente obligatorii:

a) numele şi prenumele sau denumirea solicitantului;

b) adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea furnizorului de informații;

d) specificarea informației de interes public solicitate, cu detalii suficiente şi concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informaţii.

Informaţiile de interes public se comunică solicitantului din momentul în care sunt disponibile pentru a fi comunicate, dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării cererii. Termenul stabilit poate fi prelungit cu cel mult 7 zile în cazul în care cererea este complexă sau se solicită un volum mare de informaţii, care necesită timp suplimentar pentru prelucrare.

Comunicarea informaţiilor de interes public este gratuită, cu excepţiile prevăzute în actele normative, dacă se realizează prin:

a) furnizarea informaţiei în formă electronică;

b) expedierea informaţiei prin poştă, pe suport de hârtie, şi volumul nu depăşeşte 20 de pagini;

c) eliberarea informaţiei la sediul furnizorului de informații, pe suport de hârtie, şi volumul nu depăşeşte 20 de pagini;

d) examinarea informaţiei în original, la sediul furnizorului de informaţii;

e) expunerea informaţiei în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.

În cazul în care volumul informaţiei depăşeşte 20 de pagini, furnizorul de informaţii are dreptul să solicite o plată de 0,02 unităţi convenţionale pentru fiecare pagină adiţională. O unitate convenţională constituie 50 de lei.

Dacă informaţiile solicitate sunt înregistrate în altă formă decât pe suport de hârtie sau în formă electronică, furnizorul de informaţii are dreptul să solicite o plată care nu poate depăşi costurile pentru reproducerea informaţiilor şi, după caz, pentru expedierea acestora solicitantului.

Orice persoană care revendică dreptul de acces la informaţiile de interes public poate contesta în instanţa de judecată orice acţiune sau inacţiune a furnizorilor de informaţii prin care s-au încălcat prevederile prezentei legi.

Contestarea acţiunilor sau inacţiunilor furnizorilor de informaţii se realizează prin depunerea unei acţiuni în contencios administrativ, care se înaintează şi se examinează în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile, cu excepţiile şi completările stabilite de Legea nr.148/2023.

Accesați linkul pentru a vedea legea integral.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137908&lang=ro