A A A

ANUNȚ concurs

05 Mai 2022 | 53

Judecătoria  Căușeni

Comisia de concurs

Lista candidaților admiși la proba scrisă și interviul,

concursul pentru ocuparea funcției publice vacante:

1 post de grefier sediul Ștefan Vodă.

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

 1.

 CEBAN VALERIA

 

 

Proba scrisă și interviul va avea loc pe data de  06 mai 2022,

ora 15:00 și 16:10 et.2,

sala de ședințe nr.4, str. Ștefan cel Mare nr.86,  Judecătoria Căușeni.

 

 

 

/sites/jcs.instante.justice.md/files/anun%C8%9B%20de%20desf%C4%83%C8%99.%20concurs.docx