A A A

Anunț privind graficul de lucru în perioada electorală

02 Aprilie 2019 | 53

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.197 din 27 iulie 2018 și nr.332 din 30 noiembrie 2018 a fost stabilita data de 24 februarie 2019 pentru desfașurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ.

În legatură cu aceasta, conform art. 67 alin.(3), alin(4) din Codul Electoral, în vederea primirii și examinarii contestațiilor depuse fără întîrziere, precum și în baza dispoziției Consiliului Superior al Magistraturii nr.4 din 23 ianuarie 2019, zilele de odihna 26-27 ianuarie, 2-3 februarie, 9-10 februarie, 16-17 februarie și 23-24 februarie 2019 se declara lucratoare, pentru președintele Judecatoriei Causeni, completele de judecată specializate în materie de contencios administrativ și angajații Sectiei Evidenta și Documentare Procesuala.

Graficul de lucru în zilele de 26-27 ianuarie, 2-3 februarie, 9-10 februarie, 16- 17 februarie, 23 februarie este ora 08:00-17:00.

In ziuade 24 februarie 2019 instanța de judecată va activa de la ora 07:00 pînă la 21:00.