A A A

ANUNȚ!!!

27 Iunie 2024 | 44

Prin prezenta, Judecătoria Căușeni anunță despre posibilitatea efectuării plăților aferente taxelor de stat și taxelor de timbru prin intermediul platformei MPay.

Implementarea acestor măsuri vor contribui semnificativ la eficientizarea procedurilor de judecată, prevenind astfel întârzierile și confuziile asociate cu plățile prin conturile IBAN.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.213 privind la taxa de stat din 31 iulie 2023, taxele pentru serviciile prestate de către instanțele judecătorești pot fi achitate electronic (on-line)în toate sediile judecătoriilor din țată, unde sunt instanlate INFO-chioșcuri.

INFO-chioșcurile permit accesul la Portalul Național al Instanțelor de Judecată, iar la sub-pagina ”Achită taxele pentru instanțele de judecată”, justițiabilii prin intermediul aplicației ”MPay” au posibilitate de a achita:

  • Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată (e-dosar Judiciar)
  • Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată 
  • Taxa de stat pentru eliberarea copiilor deciziilor judecătorești
  • Taxa pentur serviciul de imprimare a copiilor de cereri depuse în instanță (e-Dosar JUdiciar)
  • Amenzi aplicate de instanțele judecătorești.

Plățile pentru taxele de stat la depunerea cererilor de chemare în judecată și taxele de timbru pot fi efectuate și prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay

https://instante.justice.md/achit%C4%83-taxele-pentru-instan%C8%9Bele-de-judecat%C4%83

 TAXA DE STAT PENTRU CERERILE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ2

TAXA DE TIMBRU  - https://mpay.gov.md/Services/Service/AAJ10 .

Pentru informație detaliată asupta linkurilor despre taxelor de stat accesați -https://jcs.instante.justice.md/ro/content/taxa-de-stat