A A A

Anunț!

31 Mai 2024 | 47

Judecătoria Căuşeni

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de grefieri din cadrul Secretariatului Judecătoriei Căuşeni

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Căuşeni anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarului pentru ocuparea funcţiei publice de Grefier – 2 posturi (pe perioadă determinată, sediul Central și sediul Ștefan Vodă)

Data limită de depunere a dosarului de concurs – 14 iunie 2024.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs la sediul Judecătoriei Căuşeni str. Str. Ştefan cel Mare, 86, or. Căuşeni.

Dosarul de participare la concurs poate fi prezentat prin poştă/sau pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 86, sau e-mail jca@iustice.md.

în cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta documentele originale pentru verificarea veridicităţii copiilor depuse la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Persoanele de contact:

Specialist principal SRU Oprea Olga, telefon de contact: 0243- 2-76-16;

Şefa secretariatului Ţigaie Inna, telefon de contact: 0243-2-76-17.