A A A

ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante

25 Octombrie 2019 | 35

 

Judecătoria Căuşeni

ANUNŢ

cu privire la ocuparea funcții vacate în cadrul  Subdiviziunea structurală Serviciul asigurare tehnico-materială a Judecătoriei Căușeni

 

  • Expeditor -2 posturi perioadă nedeterminată ( sediul Central / sediul Ștefan Vodă).

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la înfăptuirea justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.

Cerinţe specifice.

Studii: Medii speciale,

Experienţă profesională: Nu este necesară.

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei RM;

Cunoaşterea limbii de stat şi rusă,

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint.

Abilităţi: De comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de concurs, care va conţine:

formularul de participare;

copia buletinului de identitate;

copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

copia carnetului de muncă;

certificat medical;

cazierul judiciar;

2 poze ¾.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul la Judecătoria Căuşeni sediul Ștefan Vodă or. Ștefan Vodă, str. Grigore Vieru, 6. Ori la sediul Central or. Căuşeni str. Ştefan cel Mare, 86, Copiile documentelor  pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Persoanele de contact: specialist principal SRU Oprea Olga, telefon de contact: 0243-2-79-14; Șefa secretariatului Țigaie Inna, telefon de contact: 0243-2-76-17.