A A A

Angajăm!

25 Iunie 2024 | 26

                                              

ANUNȚ 

Autoritatea publică: Judecătoria Căușeni anunță concurs pentru suplinirea următoarelor funcții publice vacante:

 

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

Grefier

Grefa secretariatului

 

Central

 

 

Ștefan Vodă

1

Temporar 

2

Permanent / temporar

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

- formularul de participare completat și semnat olograf conform Anexei la Regulamentul cu privire la ocuparea     funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de licență (diplomelor de studii cu supliment) și copia certificatului (certificatelor) de absolvire a  cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (opțional);
- copia carnetului de muncă;

- extras al ordinului de încetare a raportului de serviciu autentificat, pentru perioada de după 01.01.2019;
- cazier judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale). În acest caz candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

- certificat medical (Formular nr.086e eliberat la un termen de cel mult 30 zile calendaristice, ce poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere);

- consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- declarația pe propria răspundere privind unele restricții la angajare.

 

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 15 iulie 2024, ora 16:00.

 

Persoanele interesate de a aplica la concurs pot depune dosarul de concurs, în termenul indicat, personal bir.103, etaj.1, str. Ștefan cel Mare 86, Judecătoria Căușeni, sediul Central sau prin poștă sau prin poșta electronică (jca@justice.md ).

Concursul include proba scrisă și interviul.

 

Date de contact:
Telefon: 0243 2 25 65

Persoana de contact: OPREA Olga, specialistă principală în cadrul Serviciul resurse umane, desemnată în funcție de secretară a Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante.