A A A

Ședința privind prezentarea Raportului privind activitatea Judecătoriei Căușeni pentru perioada anului 2023

12 Martie 2024 | 36
       La data de 06 martie 2024 în incinta sediului Central al Judecătoriei Căușeni a avut loc prezentarea Raportului cu privire la activitatea Judecătoriei Căușeni pe parcursul anului 2023.
Ședința a fost condusă de către președintele interimar al instanței Victoria Railean, cu participarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii –  Postica Alexandru, Cernat Nina, judecătorii și colaboratorii instanței.
     La elaborarea raportului de activitate al Judecătoriei Căușeni pentru perioada  anului 2023 au fost analizate instrumente recomandate de către Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției ce țin de indicatorii de performanță referitor la Rata de soluționare a dosarelor în perioada raportată; Rata de variație a stocului de cauze pendinte (CR); Sarcina per judecător.
Totalizarea activitățiiJudecătoriei Căușeni
În urma totalizării rezultatelor activității Judecătoriei Căușeni pentru perioada anului 2023, se arată că:
  • în 2023, în cadrul Judecătoriei Căușeni s-au afla pe rol în total - 8054 de cauze civile, penale și contravenționale, dintre care:
  - 2906 cauze pendinte la începutul anului
- 5775 cauze noi înregistrate pe parcursul anului raportat.
  • Din totalul dosarelor aflate în procedură la sfârșitul perioade de raportate:
- încheiate  5069 cauze,
- restanță 2985 cauze.
  • În anul trecut, 2022, pe rolul instanței s-au aflat în procedură în total - 8401 cauze civile/ penale/ contravenționale, dintre care:
      - încheiate 6122 cauze,
      - restanță la sfârșitul  2279 cauze.
  • Pentru perioada 2023, fiecărui judecător i-au revenit în medie câte - 1200 de dosare, examinate fiind câte 875 cauze, ceea ce reflectă o creștere a volumului de lucru al judecătorilor, motivul de bază fiind funcțiile vacante în rândul acestora.
Rata de variație a stocului de cauze pendinte (raportul dintre cauzele soluționate în perioada raportată și cele noi înregistrate în perioada raportată, exprimat în procente)  constituie – 62,93 %, comparativ cu anul 2022, când rata de variație a stocului de cauze pendinte constituia – 72,9 %.
             Analizând acest indicator procentual, se atestă o scădere a ratei de soluționare, datorată în mare parte creșterii numărului total al dosarelor noi înregistrate, chiar dacă, în ansamblu, soluționarea cauzelor înregistrează o creștere semnificativă.
            Cel mai mare număr de cauze soluționate în anul 2023 sunt cauzele civile - 3339 cauze, urmate de cauzele contravenționale - 586 cauze, și cele penale cu un număr de 413.
            La finele anului 2023 volumul de dosare parvenite în instanță a fost împărțit între 4 judecători ( sediul Central și sediul Ștefan Vodă), motivul fiind transferul a 2 judecători la o altă instanța egală în grad.
           De remarcat faptul că în anul 2023 a fost utilizat sistemul de videoconferințe în 63 ședințe de judecată. Numărul ședințelor petrecute cu videoconferințe în anul 2023 este în creștere comparativ cu anul 2022.
         Subsecvent, învederăm că pentru anul 2024 Judecătoria Căușeni a elaborat Planul de activitate, în care sunt trasate direcțiile principale de activitate, obiectivele și prioritățile, care, în opinia noastră, sunt absolut necesare într-un stat democratic, astfel, încât, orice instanță judecătorească din Republica Moldova, urmând să tindă spre îmbunătățirea performanței instanței judecătorești în vederea asigurării serviciilor judiciare de calitate și consolidării conexiunii între instanțele judecătorești și justițiabilii, ceea ce constituie un postulat central al statului de drept.
        Astfel, considerăm că atingerea obiectivelor propuse va spori în mod incontestabil nivelul de încredere a cetățenilor în justiție, în situația în care analiza percepției publice asupra justiției trebuie să cuprindă atât opiniile cetățenilor, ca beneficiari ai justiției, cât şi cele ale reprezentanților sistemului judiciar.
Raportul cu privire la activitatea Judecătoriei Căușeni pe parcursul anului 2023 poate fi vizualizat pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată, pagina web a instanței, la compartimentul „Transparență”, sub meniul „Planuri și Rapoarte”.